Rezultat proba scrisă examen de promovare în treapta profesională imediat superioră celei avute anterior a personalului contractual din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac

Nr.53 din 29.03.2022

REZULTAT

Probă scrisă la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei avute anterior a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Punctajul obţinut
1 Braita Monia-Lavenica admis

­­­84  puncte

 

 

Afişat azi 29.03.2022, orele 16,00

 

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării punctajelor la avizierul primăriei.

Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte

 

Comisia de concurs

 

 Preşedinte:-Roharic Gheorghe, sef serviciu,

Membrii:-Demian-Noaghi Bujor-Dimitrie, referent,

-Sinca Anca Stela, inspector resurse umane, secretarul comisieiSari la conținut