Rezultat probă scrisă pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea postului vacant de conducător autospecială din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac

Nr.  4756  din  22.07.2022

 

REZULTAT

Probă scrisă pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea postului vacant de conducător autospecială din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Punctajul obţinut
1 ILIEȘ MARCEL respins 28 puncte
2 KOCHAN RAUL admis 84 puncte

 

Afişat azi 22.07.2022, orele 16,00

 

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării punctajelor la avizierul primăriei.

Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte

 

Comisia de concurs

 

Preşedinte: – Vaș Ladislau, viceprimar                                ___________________

Membrii:    – Slauko Dușan, şef serviciu  S.V.S.U. Nădlac     __________________

– Mînzat Marcel, şofer autospecială,                  __________________

Secretarul comisiei: – Sinca Anca Stela                                    ___________________Sari la conținut