Sedinţă extrordinară în 27.11.2013

La data de 27.11.2013, orele 08:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac (Sala mică a casei de cultură) va avea loc ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Nădlac la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 27.11.2013.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.11.2013.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2013.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.3/2013. – DispoziţieSari la conținut