Taxă specială deșeuri menajere

Primăria orașului Nădlac, anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 04.12.2012, următorul proiect de act normativ:
„Tariful și taxa specială pentru activitatea de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere, precum și a deșeurilor asimilabile cu deșeurile menajere pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2013.”
Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 17.12.2012.
Prin adoptarea acestui proiect de act normativ s-a majorat tariful privind activitatea de colectat, încărcat, transportat şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie, noul preț fiind de 7,8 lei/persoană/lună, respectiv 94 lei/persoană /an ( T.V.A. inclus ).
Conducerea locală a hotărât subvenţionarea cu 5 % din bugetul local al oraşului Nădlac a taxei privind activitatea de încărcat, transportat şi depozitare a deşeurilor menajere de la populaţie. Subvenţia luată în calcul este pentru o populaţie de 7200 persoane, iar suma suportată din bugetul local este de 34.000 lei/an ( 2800 lei/lunar).
Această majorare a tarifului se datorează faptului că depozitul de deşeuri din oraşul Nădlac s-a închis ( 16 iulie 2012), cantitatea colectată din localitate fiind transportată şi depozitată la depozitul de deşeuri din Municipiul Arad ( singurul depozit autorizat din judeţ), unde preţul depozitării este de 27,5 euro/tonă – aproximativ 124 lei/tonă ( T.V.A inclus).
Plata taxei lunare stabilită la pct. 3 se face până cel târziu în ultima zi a lunii curente la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul primăriei. Pentru neplata la termen (lunară) a taxelor speciale se vor percepe penalităţi de întârziere în cuantum de 2 % / lună din suma datorată.

Nr.

Crt.

Număr persoane

Suma de achitat

( subvenţia inclusă)

 

Subvenţia 2013

5 %

Tarif propus 2013

94 leipersoană/an

( fără subvenţie)

1.

1 persoană

89 lei/ an

5 lei

94 lei/an

2.

2 persoane

179 lei/an

9 lei

188 lei/an

3.

3 persoane

268 lei/an

14 lei

282 lei/an

4.

4 persoane

357 lei/an

19 lei

376 lei/an

5.

5 persoane

446 lei/an

24 lei

470 lei/an

 Sari la conținut