Vânzări teren extravilan – an 2021

Vând teren – : Plaștin Ioan 1.8 ha;

Vând teren – : Plaștin Ioan 1.8 ha;

Vând teren – : Karman Angelica 1.5 ha;

Vând teren – : Karman Adrian 0.27 ha;

Vând teren – : Karman Adrian 1.5 ha;

Vând teren – : Mazuch Emil 0.3 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 1.3 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 1 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 0.8 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 10 ha;

Vând teren – : Bozian Ioan 5 ha;

Vând teren – : GB Company Europe 2.29 ha;

Vând teren – : GB Company Europe 4.78 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.61 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.12 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.64 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.30 ha;

Vând teren – : Fărar Ștefan 1.8 ha;

Vând teren – : Cervenak Milanko 0.58 ha;

Vând teren – : Cervenak Milanko 2.05 ha;

Vând teren – : Drăgan Gheorghe 1.62 ha;

Vând teren – : Drăgan Gheorghe 2 ha;

Vând teren – : Pecican Maria 1.35 ha;

Vând teren – : Pecican Maria 0.65 ha;

Vând teren – : Onea Ecaterina 0.18 ha;

Vând teren – : Demian Noaghi 0.43 ha;

Vând teren – : Demian Noaghi 0.58 ha;

Vând teren – : Daniel Francisca 0.5 ha;

Vând teren – : Fabri Achim Pavel 0.5 ha;

Vând teren – : Ionescu Danut 0.42 ha;

Vând teren – : Coman Susana 0.15 ha;

Vând teren – : Caba Ioan 0.58 ha;

Vând teren – : Ionescu Danut 0.65 ha;

Vând teren – : Paiusan Ioan 0.5 ha;

Vând teren – : Ionescu Danut 0.5 ha;

Vând teren – : Ivan Doru 0.86 ha;

Vând teren – : Coman Susana 0.49 ha;

Vând teren – : Cotoraci Isa 0.94 ha;

Vând teren – : Cotoraci Isa 4.51 ha;

Vând teren – : Balint Petru 0.22 ha;

Vând teren – : Biris Maria 0.35 ha;

Vând teren – : Mokos Pavel 0.15 ha;

Vând teren – : Sztratinszki Ioan 1.39 ha;

Vând teren – : Farar Maria 1.5 ha;

Vând teren – : Mokos Pavel 0.94 ha;

Vând teren – : Biris Maria 0.55 ha;

Vând teren – : Berar Ana 0.82 ha;

Vând teren – : Caba Ioan 1.27 ha;

Vând teren – : Caba Ioan 0.6 ha;

Vând teren – : Fabri Achim Pavel 0.52 ha;

Vând teren – : Ivanciuc Dragalina Emilia 2.5 ha;

Vând teren – : Deaconu Onea Marinela 0.5 ha;

Sari la conținut