Vânzări teren extravilan – an 2021

Vând teren – : Plaștin Ioan 1.8 ha;

Vând teren – : Plaștin Ioan 1.8 ha;

Vând teren – : Karman Angelica 1.5 ha;

Vând teren – : Karman Adrian 0.27 ha;

Vând teren – : Karman Adrian 1.5 ha;

Vând teren – : Mazuch Emil 0.3 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 1.3 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 1 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 0.8 ha;

Vând teren – : Lorintiu Alexandru 10 ha;

Vând teren – : Bozian Ioan 5 ha;

Vând teren – : GB Company Europe 2.29 ha;

Vând teren – : GB Company Europe 4.78 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.61 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.12 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.64 ha;

Vând teren – : Ghebeleș Lucia 0.30 ha;

Vând teren – : Fărar Ștefan 1.8 ha;

Vând teren – : Cervenak Milanko 0.58 ha;

Vând teren – : Cervenak Milanko 2.05 ha;

Vând teren – : Drăgan Gheorghe 1.62 ha;

Vând teren – : Drăgan Gheorghe 2 ha;

Vând teren – : Pecican Maria 1.35 ha;

Vând teren – : Pecican Maria 0.65 ha;

Vând teren – : Onea Ecaterina 0.18 ha;

Vând teren – : Demian Noaghi 0.43 ha;

Vând teren – : Demian Noaghi 0.58 ha;

Sari la conținut