Elaborare PT Refacere cămin internat și comasare cu cantina la campus școlar