Concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție – AUDITOR SUPERIOR și AUDITOR PRINCIPAL din cadrul Primăriei orașului Nădlac

Nr. 6440 / 11.10.2021

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, Jud.Arad, în conformitate cu prevederile H.G.611/2008, organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție – AUDITOR SUPERIOR și AUDITOR PRINCIPAL  din cadrul Primăriei orașului Nădlac astfel :

 

I.Auditor SUPERIOR – 1 post – perioadă nedeterminată

II.Auditor PRINCIPAL – 1 post – perioadă nedeterminată

 

Condiţii  generale de participare la concurs:

  • Conform art.465 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 Condiţii specifice de participare la concurs:

  • să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice :
  • minim 7 ani pentru auditor superior
  • minim 3 ani pentru auditor principal

Dosarul de înscriere se poate depune în perioada.10.11.2021 – 30.11.2021 la Primăria oraşului Nădlac.

Proba scrisă se organizează la data de 13.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac

Interviul se susţine în data de 15.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

 

 Dosarele de concurs vor cuprinde documentele de H.G. nr.611/2008 . Bibliografia şi alte informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac sau la telefonul 0257-474345 Compartimentul resurse umane.

 

PRIMAR

 Mărginean Ioan RaduSari la conținut