Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere – Șef Serviciu și a unui post contractual vacant de execuție de inspector de specialitate din cadrul Serviciului public de salubrizare

Nr. 3227/06.05.2021

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, Jud.Arad, în conformitate cu prevederile H.G.286 din 23 martie 2011, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere – Șef Serviciu  și a unui post contractual vacant de execuție de inspector de specialitate din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac astfel :

I.Șef Serviciu – 1 post – perioadă nedeterminată

 Condiţii de participare la concurs:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 5 ani.
  • Operare calculator Windows, Microsoft office, operare Internet – nivel mediu

 

II.Inspector de specialitate (debutant) – 1 post – perioadă nedeterminată

 Condiţii de participare la concurs:

  • Studii superioare (Științe economice) absolvite cu diplomă de licență
  • Nu necesită vechime
  • Operare calculator Windows, Microsoft office, operare Internet – nivel mediu

Dosarul de înscriere se poate depune în perioada.20.05.2021 – 03.06.2021 la Primăria oraşului Nădlac.

Proba scrisă se organizează la data de 14.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac

Interviul se susţine în data de 16.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

 Dosarele de concurs vor cuprinde documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011 . Bibliografia şi alte informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac sau la telefonul 0257-474345 Compartimentul resurse umane.

 

PRIMAR

 Mărginean Ioan RaduSari la conținut